Zespół ProjektyGotowe.pl od 10 lat oferuje wyłącznie własne projekty, za których jakość możemy gwarantować.

508 395 924
WYSZUKIWARKA:
  • - m2

Analiza możliwości inwestycyjnych działki budowlanej

 

Plan Przestrzenny określa wytyczne wielu elementów architektoniczno-urbanistycznych  tym m.in.: intensywności zabudowy, utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej, , ochrony środowiska, wpływu stref ochronnych przyrodniczych, krajobrazowych, zbiorników podwodnych i itp. Jedynie doświadczony architekt może we właściwy  sposób zinterpretować skomplikowane zapisy Planu Miejscowego.

Zespół architektów ProjektyGotowe.pl przygotuje analizę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ( MPZP )  pod kątem możliwości inwestycyjnych. W przypadku gdy nie ma MPZP, zespół przygotuje projekt koncepcyjny, potrzebny do wystąpienia  o indywidualne Warunki  Zabudowy i Zagospodarowania Terenu  ( WZiZT ).

 

W ramach opracowania projektowego zapewniamy:

1. określenie możliwości inwestycyjnych w oparciu o obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego , w szczególności rodzaj zabudowy ( mieszkalna, usługowa, sportowa, rekreacyjna itp.)

2. przedstawienie w formie koncepcji opisowej oraz graficznej  parametrów technicznych zabudowy ( wysokość, wielkości budynku/ów, kąt nachylenia dachu)

W przypadku braku obowiązującego Planu Miejscowego opracowanie projektowe obejmuje:

1. przygotowanie koncepcji projektowej składanej w celu uzyskania indywidualnych warunków zabudowy ( WZiZT ).

 

Koszt opracowania  już od 1 000 zł netto.

 

W celu zamówienia analizy  prosimy o kontakt.

 

Audyty inżynierskie i geotechniczne
Ekspertyza konstrukcji budynku
Możliwość uzyskania dotacji unijnych
Budownictwo Zrównoważone - Budynki Energooszczędne i Pasywne
Przed zakupem - wizja lokalna
Obsługa Prawna Inwestycji
Wizualizacje projektów
Architektura wnętrz

 

Zobacz wszystkie

OPRACOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zobacz wszystkie

PROJEKTY DODATKOWE