Zespół ProjektyGotowe.pl od 10 lat oferuje wyłącznie własne projekty, za których jakość możemy gwarantować.

508 395 924
WYSZUKIWARKA:
  • - m2
zielone technologie

Pompy ciepła

Rozwiązanie Energooszczędne – POMPY CIEPŁA

 Świadomość wyczerpalności kopalnych źródeł energii, a w konsekwencji wciąż wzrastające ceny paliw takich jak: gaz, węgiel, olej opałowy, skłaniają nas do zwrócenia większej uwagi na odnawialne źródła energii.

Nowością ostatnich lat jest wykorzystywanie energii geotermalnej, czyli zgromadzonej w ziemi, do ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych. W tym przypadku mamy do czynienia z pewnego rodzaju przełomem. Naturalne źródła energii stają się sprzymierzeńcem taniego i trwałego komfortu. Jednocześnie, spośród wszystkich energii odnawialnych, pompa ciepła jest jedynym rozwiązaniem, które może być stosowane prawie wszędzie przez cały rok.

 W przeciwieństwie do słońca i wiatru pompa ciepła pracuje zarówno w dzień jak i w nocy bez potrzeby zapewniania stałych dostaw paliwa jak ma to miejsce w przypadku gazu, drewna, węgla czy oleju. Energia pozyskiwana z powietrza, wody lub gruntu jest przetwarzana bezpośrednio przez pompę ciepła do ogrzewania mieszkania, ciepłej wody użytkowej lub wody w basenie. System grzewczy jest niewidoczny, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

 Jak działa pompa ciepła?

 

 

 Ogrzewanie domu z wykorzystaniem gruntowej pompy ciepła polega na wychwytywaniu energii cieplnej zgromadzonej w gruncie poprzez kolektor gruntowy i dostarczaniu jej z najwyższą możliwą temperaturą do instalacji domowej, gdzie uwalniana jest przez promieniujące ogrzewanie podłogowe za pomocą pompy ciepła. Technologia działania pompy ciepła  opiera się o unikalny system bezpośrednie parowanie-bezpośrednie skraplanie, które eliminuje konieczność stosowania wymienników separujących co znacząco wpływa na zwiększenie sprawności układu i ograniczenie powierzchni gruntu niezbędnego do pozyskania odpowiedniej ilości ciepła.

 

 

Instalacja pompy ciepła   składa się z 3 głównych modułów:

- poziomy kolektor gruntowy

- pompa ciepła (kompresor śrubowy)

- instalacja ogrzewania podłogowego

  11.  Poziomy kolektor gruntowy

Kolektor gruntowy umieszczany jest  na zewnątrz budynku i zakopywany na głębokości  1-1,2 m. Płynący w miedzianych rurkach wysokoefektywny i bezpieczny czynnik roboczy R410a  pobiera i przekazuje do domu ciepło zgromadzone w ziemi. Grunt nad kolektorem można swobodnie zagospodarować siejąc trawę oraz sadząc płytko korzenne rośliny i krzewy,  będące najlepszymi sprzymierzeńcami systemu geotermicznego. Ich korzenie poprawiają przepuszczalność gleby i nieustannie ją napowietrzają. Ponadto, dzięki pokryciu, jakie tworzą rośliny odporne na mróz, ziemia zachowuje względne ciepło w okresie, gdy potrzeby grzewcze wzrastają. Natomiast te drzewa i krzewy, których korzenie sięgają głęboko należy sadzić w odległości najmniej 2 metry od układu kolektorów. Ponadto, strefa kolektorów geotermicznych powinna być zlokalizowana co najmniej metr od domu, od granicy działkii od drogi, oraz 2 metry od wszelkiego rodzaju przewodów wodnych. Jeśli chcesz zainstalować kolektory pod wjazdem do domu, muszą one zostać przysypane odpowiednią warstwą ziemi od 0,8m do 1,4m. Pod kolektorami nie należy układać powłok nieprzepuszczalnych (np. betonu), które uniemożliwiłyby pozyskiwanie energii cieplnej.

 2.     Pompa Ciepła

Sercem instalacji jest pompa ciepła, której głównymi elementami są: sprężarka śrubowa typu SCROLL, zawór rozprężny, elementy sterowania i zabezpieczające systemy. Opisywany system w całej instalacji (kolektor gruntowy, pompa ciepła i ogrzewanie podłogowe) wykorzystuje jako nośnik ciepła wysokowydajny i w pełni ekologiczny czynnik R410a. Pompa ciepła wykorzystuje energię naturalną i niewyczerpaną,nie emituje substancji szkodliwych i nie oddziałuje negatywnie na środowisko.

 

3.     Ogrzewanie podłogowe

 

Ciepło do pomieszczeń ogrzewanego domu jest dostarczane niskotemperaturowym podłogowym systemem grzewczym wykonanym z miedzianych rurek. System ten zapewnia zdrowe, łagodne i równomierne ciepło dzięki elastycznej i precyzyjnej regulacji. Gwarantuje to równomierne rozprowadzenie ciepła w małym domu. Miedź to sprawdzony, powszechnie stosowany materiał gwarantujący najwyższą sprawność oraz bezawaryjność działania układu przez wiele lat.

 

 

Efektywne wykorzystanie energii

 

Instalacja z czynnikiem roboczym R410a przeznaczona jest do najbardziej efektywnego pozyskiwania energii pierwotnej z ziemi do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Kluczowy dla efektywności pompy ciepła jest fakt, że aby dostarczyć do budynku 1 kWh energii potrzebujemy pobrać z sieci elektrycznej jedynie ¼ tej wartości czyli 0,25 kWh,a pozostałe 0,75 kWh pobieramy z gruntu. Wynika z tego, że pompa ciepła jest około 4 razy bardziej sprawna (oszczędna) od grzałki elektrycznej, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty ogrzewania. Nawet w porównaniu z tańszymi paliwami dostępnymi na polskim rynku pompy ciepła wypadają korzystnie i pozwalają zaoszczędzić do 35% kosztów ogrzewania.

 Ciepło potrzebne do ogrzania pomieszczenia jest sumą ciepła pobranego z ziemi 

i mechanicznej pracy wykonanej przez sprężarkę (moc sprężarki).

 

 Zalety pompy ciepła

- system zapewnia 100% pokrycie zapotrzebowania na ciepło budynku

- minimalne zapotrzebowanie przestrzeni na kolektor gruntowy (wynoszące 1:1 powierzchni  budynku)

- brak konieczności wymiany glikolu

 - wysokowydajny i ekologiczny czynnik roboczy R410a jest bezpieczny dla warstwy ozonowej, nie ulega degradacji ani wymianie

- podczas pracy pompy ciepła podgrzew ciepłej wody odbywa się za darmo

- system bez pomp obiegowych (co ma miejsce w przypadku układów glikolowych)

- system nie generuje zanieczyszczeń tak jak tradycyjne ogrzewanie bezpośrednio nad budynkiem

- wysoka bezawaryjność bazująca na przemyślanej prostocie systemu

- możliwość eliminacji kosztów związanych z: przyłączem gazowym, odpowiednim wykończeniem kotłowni, budową komina z wkładem kwasoodpornym, składowaniem paliwa

 - kolektor gruntowy nie ingeruje w ogród (zalecane sadzenie trawy, płytko korzennych roślin oraz drzew w odległości 2m)

 - niskotemperaturowe ogrzewanie wymaga mniejszego nakładu energii niż wysokotemperaturowe tj. grzejniki

-  ogrzewanie podłogowe zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu, nie ogranicza powierzchni użytkowej,

- system gwarantuje wysoki komfort cieplny

- możliwość wytwarzania chłodu oraz podgrzewania wody w basenie

- estetyczna obudowa i cicha praca sprężarki

- prosta obsługa

- moc grzewcza pompy od 2,3 do 33,9 kW


Koszty eksploatacyjne

Przykład kosztów eksploatacyjnych w zależności od typu ogrzewania dla budynku jednorodzinnego:
Powierzchnia ogrzewania budynku: A = 150m2
Projektowana obciążenie cieplne budynku Q= 9,8 kW

 

 

 

W skład kompletnej instalacji wchodzi:

- projekt instalacji centralnego ogrzewania
- poziomy kolektor gruntowy
- pompa ciepła do centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej
- zasobnik ciepłej wody użytkowej 300l 
- kompletna instalacja ogrzewania podłogowego
- sterowanie
- montaż kompletnego systemu

- uruchomienie i regulacja

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

  

 

ul. Myśliwska 68
30-718 Kraków
tel/fax 12 653-40-77
info@dumarchwent.pl

www.sztuka-ogrzewania.pl

 

 

Zobacz wszystkie

OPRACOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zobacz wszystkie

PROJEKTY DODATKOWE