Zespół ProjektyGotowe.pl od 10 lat oferuje wyłącznie własne projekty, za których jakość możemy gwarantować.

12 257 00 70
WYSZUKIWARKA:
 • - m2

Dom Seniora Solaris

gotowy projekt budowlany

 • Minimalne wymiary działki 77,89x32,09m
 • Pow. całkowita budynku 1448 m2
 • Pow. użytkowa budynku 1196 m2
 • Wymiary zewnętrzne 73,89x28,09m
 • Zamów projekt

Projekt zakładu opieki zdrowotnej "Dom Seniora Solaris" - domu opieki nad osobami starszymi. Budynek tani w budowie i eksploatacji. Funkcjonalny, elastyczny - z możliwością powiększenia liczby łóżek poprzez dobudowanie następnego modułu. Możliwość uzyskania dotacji z UE info: dotacjeue@kvp.pl.

Możliwość uzyskania dotacji z UE

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który obowiązywał w latach 2007-2013, zostaje zastąpiony poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Obejmie on 25 % środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznanych Polsce tj. 3,2 mld euro. Pozostałe 75 % będzie wdrażanych w 16 regionalnych programach operacyjnych, dwu funduszowych - finansowanych także z EFRR  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 

Celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Interwencja podejmowana z poziomu krajowego koncentrować się będzie przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym 
PO WER podejmie interwencję w zakresie czterech głównych celów tematycznych: 
CT 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
CT 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
CT 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
CT 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Każdy z 16  RPO (Regionalny Program Operacyjny ) jest obecnie opracowywany i przygotowywany w ramach struktur wojewódzkich, będąc jednocześnie  przedmiotem konsultacji społecznych.

Więcej szczegółowych informacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego obiecuje przekazać  z początkiem grudnia.

 

 

 • Nazwa projektuDom Seniora Solaris
 • SeriaDomy opieki społecznej i zakłady zdrowia
 • AutorAleksander Mirek
 • Cena14400
 • Min. wymiary działki77,89x32,09m
Zapytaj o projekt

Regionalni doradcy

Dariusz Florek
+48 515 603 806
+48 664 246 317

WIZUALIZACJE

RZUTY

ELEWACJE

PRZEKROJE

* Dotacje ograniczone czasowo i regionalnie