Zespół ProjektyGotowe.pl od 10 lat oferuje wyłącznie własne projekty, za których jakość możemy gwarantować.

508 395 924
WYSZUKIWARKA:
  • - m2

Stacja benzynowa NUT Standard

gotowy projekt budowlany

Dotacja Unii Europejskiej

Przestawiony projekt ma możliwość uzyskania dotacji Unijnych.
Wysokość dofinansowania jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy finansowej uzależniona jest od rodzaju udzielanej pomocy publicznej i każdorazowo jest doprecyzowana w dokumentacji konkursowej.

Obszar działania dofinansowania może obejmować obszar całej Polski, wybrane województwa lub określony obszar geograficzny lub administracyjny.


Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości określonego w Regulaminie konkursu limitu pomocy, nie wyższego niż wartość pomocy publicznej dla danego obszaru.

Pomoc dotyczy osób fizycznych, osób prywatnych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz innych podmiotów gospodarczych.

Analizę możliwości uzyskania dotacji i fachowe doradztwo uzyskają Państwo poprzez email: dotacjeue@kvp.pl.

Aktualności